สมเด็จพระบรมฯ เสด็จเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์ที เจริญพระชันษา 11 ปี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระองค์ภา และพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระองค์ที เจริญพระชันษา 11 ปี  ที่ท่าวาสุกรี วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 12.50 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรง...