เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


แต่เรื่องแบบนี้เด็กจะค่อยซึมซับเข้าไปทีละน้อย

จนกลายเป็นเห็นการเล่นการพนันหรือเล่นหวยเป็นเรื่องปกติ

เมื่อโตขึ้นเด็กจะทำตามคือการเล่นการพนันนั้นเอง