สมเด็จพระบรมฯ เสด็จเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์ที เจริญพระชันษา 11 ปี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระองค์ภา และพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระองค์ที เจริญพระชันษา 11 ปี  ที่ท่าวาสุกรี

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 12.50 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เจริญพระชันษา 11 ปี  ที่ท่าวาสุกรี

นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงพระราชทานโคเพศผู้หนึ่งตัว โคเพศเมียหนึ่งตัว แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทรงปล่อยนก ปล่อยเต่า พร้อมด้วยพันธุ์ปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลายี่สกไทย ปลาบึก รวมจำนวน 390,000 ตัวด้วย